Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2014

gochiii
15:33
2047 7a42 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir

July 27 2014

11:14
9091 5951 390
Reposted fromotepienie otepienie viamefir mefir

July 24 2014

gochiii
13:42
5495 9ece 390
gochiii
13:41
8276 5c89 390
Reposted fromcotarsky cotarsky viamefir mefir
gochiii
12:49
Reposted frommefir mefir viaweruskowa weruskowa

July 19 2014

gochiii
08:23
Kocham go, naprawdę, ale chyba każdy z nas miał taką jedną miłość. Taką miłość, która zatrzymywala świat, która kiedy patrzyłeś na ukochaną osobę to wiedziałeś, że tak wygląda szczęście. Te słynne trzy metry nad niebem były niczym w porównaniu z tym jak się czułaś. To takie braterstwo dusz, takie coś, że rozrywa od środka, masz łzy w oczach, ale spokojnie, to łzy szczęścia. Ściskało Ci żołądek, nerkę, płuco, kurwa, serce, serce też ściskało kiedy on Cię dotykał. A przecież dotykał głębiej, mocniej, intenstywniej, dostawał się pod powłokę skóry i łaskotał Twoją duszą. Kiedy całował to przekazywał smak życia, jakoś tak byłaś nieśmiertelna, nie? Każdy miał taką miłość, która rozpierdalała system, która miała się nie kończyć, która była jak niekończąca się bateria z pokładami radości. Tyle, że wszystko runęło, bo dostaliście tą szansę za wcześnie by móc ją w pełni wykorzystać. Kocham mojego chłopaka, ale miałam taką miłość.
— esperer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoodbyemylover goodbyemylover
gochiii
08:09
To zawsze miałeś być Ty,
nawet kiedy tego nie chciałam, nawet kiedy raz za razem łamałeś mi serce. to zawsze miałeś być Ty.
— Jay Crownover
Reposted fromte-quiero te-quiero viazapomniane zapomniane
gochiii
07:36
3703 cf00 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir

July 17 2014

gochiii
13:55
1530 5c15 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamefir mefir
13:54
6250 999d 390
Reposted fromoolong oolong viamefir mefir
gochiii
13:46
Kiedy upuści się na podłogę szklankę lub talerz, roztrzaskuje się on z głośnym hukiem. Kiedy ktoś wybija szybę, tłucze szkiełko w ramce fotografii albo łamie nogę stołu, wszystko to generuje jakiś dźwięk. Złamane serce rozpada się na tysiąc kawałków w kompletnej ciszy. Zdawałoby się, że skoro jest tak bardzo ważne, powinno wydawać najgłośniejszy dźwięk na świecie, coś w rodzaju gongu lub uderzenia dzwonu. Ono jednak milczy i czasem człowiek niemal zaczyna marzyć o tym, żeby wydało jakiś odgłos, który odwróciłby uwagę od bólu. Jeżeli zranione serce wydaje jakikolwiek odgłos, pozostaje zamknięty w jego wnętrzu. Krzyczy i płacze, ale nikt poza tobą go nie słyszy. Wyje tak głośno, że aż dzwoni ci w uszach i pęka ci głowa, ryczy niczym niedźwiedzica, której odebrano małe. Takie właśnie jest zranione serce – niczym oszalała z rozpaczy, przerażona wielka bestia, wyjąca z bólu w więzieniu swoich własnych emocji. Tak to już jest z miłością – nikt nie może się przed nią uchronić. Zranione serce boli niczym świeża rana, którą ktoś polał morską wodą, ale złamane – milknie. To tylko ty krzyczysz w duszy, ale nikt cię nie słyszy.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
gochiii
13:45
1104 1875 390
Reposted fromxzfcte xzfcte viatake-care take-care

July 13 2014

gochiii
22:21
9696 dc82 390
Reposted fromsoSad soSad viamefir mefir
gochiii
22:21
0502 ef47 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamefir mefir
gochiii
22:20
1160 5216 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viamefir mefir

July 09 2014

gochiii
10:02
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść. 
— nigdy
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viaweruskowa weruskowa
gochiii
09:51
Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę; daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę; i daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego
— John Green - "Gwiazd naszych wina"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viamefir mefir
gochiii
09:51
8399 110b 390
Reposted fromtake-care take-care viamefir mefir
09:41
0409 44a4 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatouchthesky touchthesky

June 20 2014

gochiii
12:09
3208 ac7f 390
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl